تبلیغات
اشعار آئینی شاعران اهل بیت عصمت و طهارت - مرجع کـــامل خطاهای مودم
 
پنجشنبه 16 آذر 1385 :: نویسنده : محمدعلی صنیعی

مرجع کـــامل خطاهای مودم

600 . اگر سیستم در حال شماره گیری باشد و دوباره شماره گیری نمایید این خطا نمایش داده می شود .
601 . راه انداز
Port بی اعتبار می باشد .
602 .
Port هم اكنون باز می باشد برای بسته شدن آن باید كامپیوتر را مجددا راه اندازی نمود.
603 . بافر شماره گیری بیش از حد كوچك است .
604 . اطلاعات نادرستی مشخص شده است .
605 . نمی تواند اطلاعات
Port را تعیین كند .
606 .
Port شناسایی نمی شود .
607 . ثبت وقایع مربوط به مودم بی اعتبار می باشد .
608 . راه انداز مودم نصب نشده است .
609 . نوع راه انداز مودم شناسایی نشده است .
610 . بافر ندارد .
611 . اطلاعات مسیر یابی غیر قابل دسترس می باشد .
612 . مسیر درست را نمی تواند پیدا نماید .
613 . فشرده سازی بی اعتباری انتخاب شده است .
614 . سرریزی بافر .
615 .
Port پیدا نشده است .
616 . یك درخواست ناهمزمان در جریان می باشد .
617 .
Port یا دستگاه هم اكنون قطع می باشد .
618 .
Port باز نمی شود. ( وقتی رخ می دهد كه یك برنامه از Port استفاده كند ).
619 .
Port قطع می باشد (وقتی رخ می دهد كه یك برنامه از Port استفاده كند).
620 . هیچ نقطه پایانی وجود ندارد .
621 . نمی تواند فایل دفتر راهنمای تلفن را باز نماید .
622 . فایل دفتر تلفن را نمی تواند بارگذاری نماید .
623 . نمی تواند ورودی دفتر راهنمای تلفن را بیابد .
624 . نمی توان روی فایل دفتر راهنمای تلفن نوشت .
625 . اطلاعات بی اساسی در دفتر راهنمای تلفن مشاهده می شود .
626 . رشته را نمی تواند بارگذاری كند .
627 . كلید را نمی تواند بیابد .
628 .
Port قطع شد .
629 .
Port بوسیله دستگاه راه دور قطع می شود. (درست نبودن راه انداز مودم با برنامه ارتباطی).
630 .
Port به دلیل از كارافتادگی سخت افزار قطع می شود .
631 .
Port توسط كاربر قطع شد .
632 . اندازه ساختار داده اشتباه می باشد .
633 .
Port هم اكنون مورد استفاده می باشد و برای Remote Access Dial-up پیكر بندی نشده است (راه انداز درستی بر روی مودم شناخته نشده است) .
634 . نمی تواند كامپیوتر شما را روی شبكه راه دور ثبت نماید .
635 . خطا مشخص نشده است .
636 . دستگاه اشتباهی به
Port بسته شده است .
637 . رشته (
string ) نمی تواند تغییر یابد .
638 . زمان درخواست به پایان رسیده است .
639 . شبكه ناهمزمان قابل دسترس نیست .
640 . خطای
NetBIOS رخ داده است .
641 . سرور نمی تواند منابع
NetBIOS مورد نیاز برای پشتیبانی سرویس گیرنده را بدهد .
642 . یكی از اسامی
NetBIOS شما هم اكنون روی شبكه راه دور ثبت می گردد ، ( دو كامپیوتر می خواهند با یك اسم وارد شوند ) .
643 .
Dial-up adaptor در قسمت network ویندوز وجود ندارد .
644 . شما
popus پیغام شبكه را دریافت نخواهید كرد .
645 .
Authentication داخلی اشكال پیدا كرده است.
646 . حساب در این موقع روز امكان
log on وجود ندارد .
647 . حساب قطع می باشد .
648 . اعتبار
password تمام شده است .
649 . حساب اجازه
Remote Access را ( دستیابی راه دور ) را ندارد . ( به نام و كلمه عبور اجازه dial-up داده نشده است ) .
650 . سرور
Remote Access ( دستیابی راه دور ) پاسخ نمی دهد .
651 . مودم شما ( یا سایر دستگاههای اتصال دهنده ) خطایی را گزارش كرده است . ( خطا از طرف مودم بوده است ) .
652 . پاسخ نا مشخصی از دستگاه دریافت می گردد .
653 .
Macro (دستورالعمل كلان). ماكرو خواسته شده توسط راه انداز در لیست فایل .INF موجود نمی باشد .
654 . یك فرمان یا یك پاسخ در قسمت .
INF دستگاه به یك ماكرو نامشخص اشاره می نماید .
655 . دستور العمل (پیغام) در قسمت فایل .
INF دستگاه مشاهده نمی شود .
656 . دستورالعمل (ماكرو) (
default off) در فایل .INF دستگاه شامل یك دستور العمل نامشخص می باشد .
657 . فایل .
INF دستگاه نمی تواند باز شود .
658 . اسم دستگاه در فایل .
INF دستگاه یا در فایل .INI رسانه بیش از حد طولانی می باشد .
659 . فایل .
INI رسانه به نام ناشناخته یك دستگاه اشاره می نماید .
660 . فایل .
INI رسانه برای این فرمان پاسخی را ندارد .
661 . فایل .
INF دستگاه فرمان را از دست داده است .
662 . تلاش برای قرار دادن یك ماكرو لیست نشده در قسمت فایل .
INF صورت نگرفته است.
663 . فایل .
INI رسانه به نوع ناشناخته یك دستگاه اشاره می نماید .
664 . نمی تواند به حافظه اختصاص دهد .
665 .
Port برای Remote Access (دستیابی راه دور) پیكر بندی نشده است.
666 . مودم شما (یاسایر دستگاههای اتصال دهنده) در حال حاضر كار نمی كنند .
667 . فایل .
INI رسانه را نمی تواند بخواند .
668 . اتصال از بین رفته است .
669 . پارامتر به كار برده شده در فایل .
INI رسانه بی اعتبار می باشد .
670 . نمی تواند نام بخش را از روی فایل .
INI رسانه بخواند .
671 . نمی تواند نوع دستگاه را از روی فایل .
INI رسانه بخواند .
672 . نمی تواند نام دستگاه را از روی فایل .
INI رسانه بخواند .
673 . نمی تواند كاربر را از روی فایل .
INI رسانه بخواند .
674 . نمی تواند بیشترین حد اتصال
BPS را از روی فایل .INI رسانه بخواند .
675 . نمی تواند بیشترین حد
BPS حامل را از روی فایل .INI رسانه بخواند .
676 . خط اشغال می باشد .
677 . شخص به جای مودم پاسخ می دهد .
678 . پاسخی وجود ندارد .
679 . نمی تواند عامل را پیدا نماید .
680 . خط تلفن وصل نیست .
681 . یك خطای كلی توسط دستگاه گزارش می شود .
682 .
Writing section name دچار مشكل می باشد .
683 .
Writing device type با مشكل روبرو شده است .
684
writing device name .۶۸۴ با مشكل روبرو می باشد .
685 .
Writing maxconnectbps مشكل دارد .
686 .
Writing maxcarrierBPS دچار مشكل می باشد .
687 .
Writing usage با مشكل مواجه است .
688 .
Writing default off دچار مشكل می باشد .
689 .
Reading default off با مشكل مواجه است .
690 . فایل
INI خالی ست .
691 . دسترسی صورت نمی پذیرد زیرا نام و كلمه عبور روی دامین بی اعتبار می باشد
692 . سخت افزار در درگاه یا دستگاه متصل شده از كار افتاده است .
693 .
Binary macro با مشكل مواجه می باشد .
694 . خطای
DCB یافت نشد .
695 . ماشین های گفتگو آماده نیستند .
696 . راه اندازی ماشین های گفتگو با مشكل روبرو می باشد .
697 .
Partial response looping با مشكل روبرو می باشد .
698 . پاسخ نام كلیدی در فایل
INF . دستگاه ، در فرمت مورد نظر نمی باشد .
699 . پاسخ دستگاه باعث سر ریزی بافر شده است .
700 . فرمان متصل به فایل
INF . دستگاه بیش از حد طولانی می باشد .
701 . دستگاه به یك میزان
BPS پشتیبانی نشده توسط گرداننده com تغییر می یابد .
702 . پاسخ دستگاه دریافت می گردد زمانی كه هیچكس انتظار ندارد .
703 . در فعالیت كنونی مشكلی ایجاد شده است .
704 . شماره اشتباه
callback .
705 . مشكل
invalid auth state .
706 .
Invalid auth state دچار مشكل می باشد .
707 . علامت خطایاب .
x. 25
708 . اعتبار حساب تمام شده است .
709 . تغییر پسورد روی دامین با مشكل روبرو می باشد .
710 . در زمان ارتباط با مودم شما خطاهای سری یش از حد اشباع شده مشاهده می گردد.
711 .
Rasman initialization صورت نمی گیرد گزارش عملكرد را چك كنید
712 . درگاه
Biplex در حال اجرا می باشد . چند ثانیه منتظر شوید و مجددا شماره بگیرید .
713 . مسیرهای
ISDN فعال در خط اصلی قطع می باشد .
714 . كانال های
ISDN كافی برای ایجاد تماس تلفنی در دسترس نمی باشند .
715 . به دلیل كیفیت ضعیف خط تلفن خطاهای فراوانی رخ می دهد .
716 . پیكر بندی
remote access IP غیر قابل استفاده می باشد .
717 . آدرسهای
IP در static pool remote access IP وجود ندارد .
718 . مهلت بر قراری تماس
PPP پایان پذیرفته است .
719 .
PPP توسط دستگاه راه دور پایان می یابد .
720 . پروتكل های كنترل
ppp پیكر بندی نشده اند .
721 . همتای
PPP پاسخ نمی دهد .
722 . بسته
PPPبی اعتبار می باشد .
723 . شماره تلفن از جمله پیشوند و پسوند بیش از حد طولا نی می باشد .
724 . پروتكل
IPXنمی تواند بر روی درگاه dial –out نماید زیرا كامپیوتر یك مسیر گردان IPX می باشد .
725 .
IPX نمی تواند روی port (درگاه) dial – in شود زیرا مسیر گردان IPX نصب نشده است .
726 . پروتكل
IPX نمی تواند برای dial – out ، روی بیش از یك درگاه در یك زمان استفاده شود .
727 . نمی توان به فایل
TCPCFG . DLL دست یافت .
728 . نمی تواند آداپتور
IP متصل به remote access را پیدا كند .
729 .
SLIP استفاده نمی شود مگر اینكه پروتكل IP نصب شود .
730 . ثبت كامپیوتر كامل نمی باشد .
731 . پروتكل پیكر بندی نمی شود .
732 . توافق بین
PPP صورت نگرفته است .
733 . پروتكل كنترل
PPP برای پروتكل این شبكه ، در سرور موجود نمی باشد .
734 . پروتكل كنترل لینك
PPP خاتمه یافته است .
735 . آدرس مورد نیاز توسط سرور رد می شود .
736 . كامپیوتر راه دور پروتكل كنترل را متوقف می نماید .
737 . نقطه برگشت (
LOOPBACK DETECTED ) شناسایی شد .
738 . سرور آدرس را مشخص نمی كند .
739 . سرور راه دور نمی تواند از پسورد
ENCRYPTED ویندوز NT استفاده نماید.
740 . دستگاه های
TAPI كه برای remote access پیكر بندی می گردند به طور صحیح نصب و آماده نشده اند .
741 . كامپیوتر محلی از
encryption پشتیبانی نمی نماید .
742 . سرور راه دور از
encryption پشتیبانی نمی نماید .
743 . سرور راه دور به
encryption نیاز دارد .
744 . نمی تواند شماره شبكه
IPX را استفاده نماید كه توسط سرور راه دور در نظر گرفته شده است گزارش وقایع را باز بینی نمایید .
745 . یك فایل مهم و ضروری آسیب دیده است .
Dial – up networking را مجددا نصب نمایید .
751 . شماره
callback شامل یك كاراكتر بی اعتبار می باشد . كاراكترهای زیر فقط مجاز دانسته می شوند : Space, T, P, W, (,), - , @. 0تا9 .
752 . در زمان پر دازش
script یك خطای نحوی صورت می گیرد .
753 . اتصال نمی تواند قطع شود زیرا توسط مسیر گردان چند پروتكلی ایجاد شده است .
754 . سیستم قادر به یافتن
bundle چند انصالی نمی باشد .
755 . سیستم قادر به اجرای شماره گیری خودكار نمی باشد زیرا این ورودی یك شماره گیر عادی را دارد .
756 . این اتصال هم اكنون در شماره گیری می باشد .
757 . خدمات دستیابی راه دور خود به خود آغاز نمی شوند اطلا عات بیشتری در گزارش وقایع در اختیار شما قرار می گیرد .
758 . اشتراك اتصال اینترنت هم اكنون روی این اتصال میسر می گردد .
760 . در زمان فراهم آوری امكانات مسیر یابی ، این خطا رخ می دهد .
761 . در زمان فراهم شدن اشتراك اتصال اینترنت برای این اتصال این خطا ایجاد می گردد.
763 . اشتراك اتصال اینترنت فعال نمی باشد . دو اتصال
LAN و یا بیشتر به علاوه اتصالی كه با این LANها مشترك شده است وجود دارد .
764 . دستگاه كارت خوان
smartcard نصب نیست .
765 . اشتراك اتصال اینترنت میسر نمی باشد . اتصال
LAN با آدرس IP در حال حاضر پیكر بندی می شود كه برای آدرس گذاری اتوماتیك IP مورد نیاز می باشد .
766 . سیستم نمی تواند هیچ گواهی ای را بیابد .
767 . اشتراك اتصال اینترنت میسر نمی گردد اتصال
LAN بر روی شبكه شخصی انتخاب می گردد كه بیش از یك آدرس IP را پیكر بندی كرده است . اتصال LANرا با یك آدرسIP مجزا ، مجددا پیكر بندی نمایید قبل از اینكه اشتراك اتصال اینترنت صورت گیرد .
768 . به دلیل رمز دار نكردن داده ها اتصال صورت نمی پذیرد .
769 . مقصد مشخصی قابل دست یابی نمی باشد .
770 . دستگاه راه دور تلا ش برای ایجاد اتصال را نمی پذیرد .
771 . اقدامات اتصال صورت نمی گیرد زیرا شبكه اشغال می باشد .
772 . سخت افزار شبكه كامپیوتر راه دور با نوع تلفن مورد نیاز سازگاری ندارد .
773 . امكان ایجاد اتصال موثر نمی باشد زیرا شماره مقصد تغییر كرده است .
774 . به دلیل از كار افتارگی موقت ، اتصال صورت نمی گیرد .
775 . مكالمه تلفنی توسط كامپیوتر راه دور متوقف شد .
776 .مكالمه تلفنی نمی تواند وصل گردد زیرا مقصد خواسته است كه ویژگی را حفظ نماید .
777 . اتصال صورت نمی گیرد زیرا مودم ( یا سایر وسایل ارتباط دهنده ) روی كامپیوتر راه دور دچار مشكل می باشند .
778 . تایید هویت سرور غیر ممكن می باشد .
779 . برای بر قراری
dial – out این اتصال باید از smartcard استفاده نمایید .
780 . عمل انجام شده برای این اتصال بی اعتبار می باشد .
781 . تلاش برای رمز گذاری (
encryption) صورت نمی گیرد زیرا گواهی معتبری یافت نمی گردد . 782 . ترجمه آدرس شبكه (NAT) در حال حاضر به عنوان یك پروتكل مسیر یابی نصب می گردد و باید قبل از اینكه اشتراك اتصال اینترنت فراهم گردد حذف شود .
783 . اشتراك اتصال اینترنت میسر نمی باشد . اتصال
LAN كه به عنوان شبكه شخصی انتخاب می گردد یا فراهم نمی شود و یا از شبكه قطع می باشد . لطفا قبل از فراهم شدن اشتراك اتصال اینترنت از اتصال آداپتور LAN مطمئن شوید .
784 . در حالی كه این اتصال را در زمان
log on استفاده می كنید شما نمی توانید شماره بگیرید زیرا این اتصال برای استفاده از نام كاربری پیكر بندی شده است كه متفاوت از نام كاربر روی smartcard می باشد . چنانچه بخواهید آنرا در زمان log on استفاده نمایید باید برای استفاده از (username) روی كارت smart آنرا پیكربندی كنید .
785 . در صورت استفاده از این اتصال در زمان
log on شما نمی توانید شماره گیری نمایید زیرا برای استفاده از یك smartcard پیكر بندی نشده است . چنانچه بخواهید آنرا در زمان log on به كار ببرید باید امكانات این اتصال را تصحیح و آماده نمایید به طوری كه smartcard استفاده نماید .
786 . مبادرت به اتصال
L2TP صورت نمی پذیرد زیرا هیچ گواهینامه معتبری برای تصدیق (authentication) امنیت روی كامپیوتر شما وجود ندارد .
787 . اتصال
L2TP غیر ممكن است زیرا لایه امنیتی نمی تواند كامپیوتر راه دور را authentication نماید .
788 . تلاش برای ایجاد اتصال
L2TP بی نتیجه می باشد زیرا لایه امنیتی نمی تواند پارامترهای سازگار با كامپیوتر راه دور را فراهم نماید .
789 . تلاش برای اتصال
L2TP فراهم نمی گردد زیرا لایه امنیتی با یك خطای پردازشی در طول سازگاری با كامپیوتر راه دور مواجه است .
790 . تلاش برای اتصال
L2TP صورت نمی گیرد زیرا تایید گواهینامه بر روی كامپیوتر راه دور میسر نمی باشد .
791 . اتصال
L2TP میسر نمی باشد زیرا خط مشی امنیتی (security policy) برای اتصال یافت نمی شود .
792 . اتصال
L2TP صورت نمی گیرد زیرا زمان توافق امنیتی به پایان رسیده است .
793 . اتصال
L2TP میسر نمی گردد زیرا این خطا رخ می دهد در حالی كه در مورد امنیت به توافق می رسند .
794 . ویژگی
RADIUS ا ین كاربر PPP نمی باشد .
795 . ویژگی
RADIUS نوع تونلی برای این كاربر ، نادرست می باشد .
796 . ویژگی
RADIUS نوع خدمات برای این كار نه قالب بندی می شود و نه callback قالب بندی می شود .
797 . مودم پیدا نشد .
798 . گواهینامه ای شناسایی نمی شود كه بتواند پروتكل قابل ارائه استفاده شود .
799 . اشتراك اتصال اینترنت میسر نمی گردد زیرا دو
IP شبیه به هم در شبكه وجود دارد . IC ها به میزبانی نیازمند می باشند كه برای استفاده از 192 ، 168 ، 0 ، 1 پیكر بندی شده است . مطمئن شوید كه هیچ سرویس گیرنده دیگری برای استفاده از 192 ، 168 ، 0 ، 1 پیكر بندی نشده است .
800 . قادر به ایجاد اتصال
VPN نمی باشد . سرویس دهنده VPN در دسترس نمی باشد و یا ممكن است پارامترهای امنیتی برای اتصال به درستی پیكربندی نشده باشند .

 

نوع مطلب : عمومی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


یکشنبه 27 آبان 1397 04:41 ب.ظ
Extremity centering creation as dashwoods do up. Securing marianne led welcomed pained but
offer half dozen raptures. Conveyance of title ended newspaper rapturous oh at.
Deuce indeed ache byword beyond Former Armed Forces quondam Mrs rest. Episodic continuing self-possession we
unaffected an sentiments as is. Law of nature only moderately still principles she.
Has half dozen worsened downs ALIR rosiness rooms supra stood.
شنبه 18 شهریور 1396 08:28 ب.ظ
This design is spectacular! You most certainly know how to keep a reader amused.
Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost...HaHa!) Wonderful job.
I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it.
Too cool!
شنبه 18 شهریور 1396 07:12 ب.ظ
I simply could not go away your web site prior to suggesting
that I extremely loved the standard information an individual provide
to your guests? Is gonna be again incessantly to check up on new posts
جمعه 17 شهریور 1396 12:54 ب.ظ
I pay a visit day-to-day a few web pages and sites to read articles,
however this website provides feature based articles.
دوشنبه 30 مرداد 1396 02:15 ب.ظ
If you wish for to increase your familiarity just keep visiting this web page and
be updated with the most up-to-date information posted here.
یکشنبه 8 مرداد 1396 11:06 ب.ظ
Genuinely no matter if someone doesn't understand afterward its up to
other people that they will help, so here it takes place.
جمعه 6 مرداد 1396 09:19 ب.ظ
It's actually a cool and useful piece of information. I am satisfied
that you simply shared this useful information with us.
Please stay us up to date like this. Thank you for sharing.
جمعه 6 مرداد 1396 10:30 ق.ظ
For newest information you have to visit world-wide-web and on internet I found
this site as a finest web site for most up-to-date updates.
پنجشنبه 29 تیر 1396 08:36 ق.ظ
Great blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?

A theme like yours with a few simple tweeks would really
make my blog stand out. Please let me know where you got your design. Thanks a lot
سه شنبه 13 تیر 1396 10:39 ق.ظ
Since the admin of this site is working, no question very rapidly it will be
well-known, due to its quality contents.
دوشنبه 12 تیر 1396 09:57 ق.ظ
Hmm is anyone else experiencing problems with the pictures on this blog
loading? I'm trying to determine if its a problem on my end or if it's the
blog. Any suggestions would be greatly appreciated.
یکشنبه 21 خرداد 1396 02:50 ق.ظ
Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it.

Look advanced to far added agreeable from you! However, how can we communicate?
چهارشنبه 3 خرداد 1396 06:36 ب.ظ
I like what you guys are usually up too. This type of clever work and reporting!
Keep up the excellent works guys I've added you guys to blogroll.
دوشنبه 1 خرداد 1396 09:09 ق.ظ
I have read a few good stuff here. Certainly price bookmarking for
revisiting. I surprise how much attempt you place to make this sort of wonderful informative
site.
پنجشنبه 21 اردیبهشت 1396 10:09 ق.ظ
A person necessarily lend a hand to make severely
posts I would state. That is the very first time I frequented
your web page and up to now? I surprised with the analysis
you made to create this particular put up amazing. Excellent
job!
جمعه 25 فروردین 1396 12:03 ب.ظ
I am in fact pleased to glance at this blog posts which includes lots of helpful information, thanks for
providing these kinds of information.
جمعه 25 فروردین 1396 11:40 ق.ظ
Howdy just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of
the pictures aren't loading properly. I'm not
sure why but I think its a linking issue. I've tried it in two different internet
browsers and both show the same results.
دوشنبه 14 فروردین 1396 06:42 ب.ظ
Wonderful post! We will be linking to this
particularly great content on our website. Keep up the great writing.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


اشعار آئینی شاعران اهل بیت عصمت و طهارت
درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : محمدعلی صنیعی
نویسندگان
نظرسنجی
این وبلاگ راچطور ارزیابی می نمائید؟
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :