تبلیغات
اشعار آئینی شاعران اهل بیت عصمت و طهارت - مثنوی شیعه
 
جمعه 9 بهمن 1388 :: نویسنده : محمدعلی صنیعی

مثنوی بلند شیعه
محمدرضا آغاسی

ساقی امشب باده از بالا بریز
باده از خم‌خانة مولا بریز
باده‌ای بی‌رنگ و آتشگون بده
زان كه دوش‌ام داده‌‌ای افزون بده
ای انیس خلوت شب‌های من
می‌چكد نام تو از لب‌های من
محو كن در باده‌ات جام مرا
كربلایی كن سرانجام مرا

بقیه شعر در ادامه مطلب

مثنوی بلند شیعه
محمدرضا آغاسی

ساقی امشب باده از بالا بریز
باده از خم‌خانة مولا بریز
باده‌ای بی‌رنگ و آتشگون بده
زان كه دوش‌ام داده‌‌ای افزون بده
ای انیس خلوت شب‌های من
می‌چكد نام تو از لب‌های من
محو كن در باده‌ات جام مرا
كربلایی كن سرانجام مرا
یا علی! درویش و صوفی نیستم
فاش می‌گویم كه كوفی نیستم
لیك می‌دانم كه جز دندان تو
هیچ دندان لب نزد بر نان جو
یا علی! لعل عقیقی جز تو نیست
هیچ درویشی حقیقی جز تو نیست
لنگ لنگان طریقت را ببین
مردم دور از حقیقت را ببین
مست مینای ولایت نیستند
سرخوش از شهد ولایت نیستند
خیل درویشان، دكان آراستند
كام خود را تحت نامت خواستند
خلق را در اشتباه انداختند
یوسف ما را به چاه انداختند
كیستند اینان؟ رفیق نیمه راه
وقت جان‌بازی به كنج خانقاه
فصل جنگ آمد، تماشاگر شدند
صلح آمد، لالة پرپر شدند
دل به كشكول و تبر زین بسته‌اند
بهر قتلت‌، تیغ زرین بسته‌اند
موج‌ها از بس تلاطم كرده‌اند،
راه اقیانوس را گم كرده‌اند
موج‌ها را می‌شناسی مو به مو
شرحی از زلف پریشانت بگو
باز كن دیباچة توحید را
تا بجوید ذره‌ای خورشید را
یا علی! بار دگر اعجاز كن
مشت‌های كوفیان را باز كن
باز كن چشمان نازآلوده را
بنگر این چشم نیازآلوده را
باز گو، شعب ابی‌طالب كجاست؟
آن بیابان عطش غالب كجاست؟
تا ز جور پیروان بوالحكم
سنگ طاقت را ببندم بر شكم
تشنگی در ساغرم لبریز شد
زخم تنهایی فسادانگیز شد
آتشی انداخت در جان و تنم
كاین چنین بر آب و آتش می‌زنم
تاول ناسور را مرهم كجاست؟
مرهم زخم بنی‌آدم كجاست؟
مرهم ما جز تولای تو نیست
یوسفی؛ اما زلیخای تو كیست؟
شاهد اقبال در آغوش كیست؟
كیسة نان و رطب بر دوش كیست؟
كیست آن كس كز علی یادی كند؟
 
بریتیمان من امدادی كند؟
دست گیرد كودكان درد را
گرم سازد خانه‌های سرد را
ای جوانمردان! جوانمردی چه شد؟
شیوة رندی و شب‌گردی چه شد؟
بندگی تنها نماز و روزه نیست
آب تنها در میان كوزه نیست
كوزه را پر كن ز آب معرفت
تا در او جوشد شراب معرفت
حرف حق را از محقق گوش كن
وز لب قرآن ناطق گوش كن
بعداز آن بشنو ز «نظم أمركم»
تا شوی آگاه بر اسرار خم
خم تو را سرشار مستی می‌كند
بی‌نیاز از هرچه هستی می‌كند
هرچه هستی، جان مولا مرد باش
گر قلندر نیستی، شب‌گرد باش
سیر كن در كوچه‌های بی‌كسی
دور كن از بی‌كسان دلواپسی
ای خروس بی‌محل! آواز كن
چشم خود بربند و بالی باز كن
شد زمین لبریز مسكین و یتیم
ما گرفتار كدامین هیأتیم؟
با یتیمان، چاره «لاتقهر» بود
پاسخ سائل، «ولاتنهر» بود
دست بردار از تكبر وز خطا
شیعه یعنی جود و احسان و عطا
بادة «ممّا رزقناهم» بنوش
«
ینفقون» بنیوش و در انفاق كوش
هم بنوش و هم بنوشان زین سبو
«
لن تنالوا البرّ حتّی تنفقوا»
یا علی امروز تنها مانده‌ایم
در هجوم اهرمن‌ها مانده‌ایم
یا علی شام غریبان را ببین
مردم سر در گریبان را ببین
گردش گردونه را برهم بزن
زخم‌های كهنه را مرهم بزن
مشك‌ها در راه، سنگین می‌روند
اشك‌ها از دیده رنگین می‌روند
مشك‌های خسته را بردوش گیر
اشك‌ها را گرم در آغوش گیر
حیدرا! یك جلوه محتاج توام
دار برپا كن كه حلاج توام
جلوه‌ای كن تا كه موسایی كنم
یا به رقص آیم مسیحایی كنم
یك دو گام از خویشتن بیرون زنم
گام دیگر بر سر گردون زنم
گام بردارم؛ ولی با یاد تو
سر نهم بر دامن اولاد تو
شیعه یعنی شرح منظوم طلب
از حجاز و كوفه تا شام و حلب
شیعه یعنی یك بیابان بی‌كسی
غربت صدساله، بی دلواپسی
شیعه یعنی صد بیابان جستجو
شیعه یعنی هجرت از من تا به او
شیعه یعنی دست بیعت با غدیر
بارش ابر كرامت بر كویر
شیعه یعنی عدل و احسان و وقار
شیعه یعنی انحنای ذوالفقار
از عدالت گر تو می‌خواهی دلیل
یاد كن از آتش و دست عقیل
جان مولا حرف حق را گوش كن
شمع بیت‌المال را خاموش كن
این تجمل‌ها كه بر خوان شماست
زنگ مرگ و قاتل جان شماست
می‌سزد كز خشم حق پروا كنیم
در مسیر چشم حق پروا كنیم
این دو روز عمر، مولایی شویم
مرغ، اما، مرغ دریایی شویم
مرغ دریایی به دریا می‌رود
موج برخیزد به بالا می‌رود
آسمان را نور باران می‌كند
خاك را غرق بهاران می‌كند
لیك مرغ خانگی در خانه است
روز و شب در بند مشتی دانه است
تا به كی در بند آب و دانه‌ای؟
غافل از قصاب و صاحب‌خانه‌ای؟
شیعه یعنی وعده‌ای با نان جو
كشت صد آیینه تا فصل درو
شیعه یعنی قسمت یك كاسه شیر
بین نان خشك خود با یك اسیر
چیست حاصل زین همه سیر و سلوك؟
پا و تاول، چهره و چین و چروك
سال‌ها صورت ز صورت بافتیم
تا ز صورت‌ها كدورت یافتیم
یك نفر بر قامتی رعنا نبود
یك رسوخ از لفظ بر معنا نبود
گرچه قرآن را مرتب خوانده‌ایم
از قلم نقش مركب خوانده‌ایم
سوره‌ها خواندیم بی‌وقف و سكون
كس نشد واقف به سرّ «یسطرون»
سرّ حقّّ مسطور ماند و در كتاب
عالمان علم صورت در حجاب
ای برادر عالمان بی‌عمل
همچو زنبورند لیكن بی‌عسل
علم‌ها مصروف هیچ و پوچ شد
جان من برخیز! وقت كوچ شد
از نفوذ نفس خود امدادگیر
سیر معنا را ز مجنون یادگیر
ای خوش آن جهلی كه لیلایی شوی
هر نفس لاگوی، الاّیی شوی
تا به كی در لفظ مانی همچو من؟
سیر معنا كن چو هفتاد و دو تن
همچو یحیی گر نهی سر درطبق
می‌شود عریان به چشمت سرّحق
شیعه یعنی عشق‌بازی با خدا
یك نیستان تك‌نوازی با خدا
شیعه یعنی هفت خطی در جنون
شیعه طوفان می‌كند در كاف و نون
شیعه یعنی تندر آتش فروز
شیعه یعنی زاهد شب، شیر روز
شیعه یعنی شیر، یعنی شیرمرد
شیعه یعنی تیغ عریان در نبرد
شیعه یعنی تیغ، یعنی موشكاف
شیعه یعنی ذوالفقار بی‌غلاف
شیعه یعنی «سابقون السّابقون»
شیعه یعنی یك تپش عصیان و خون
شیعه باید آب‌ها را گِل كند
خط سوم را به خون كامل كند
خط سوم خط سرخ اولیاست
كربلا بارزترین منظور ماست
شیعه یعنی بازتاب آسمان
بر سَر نی، جلوة رنگین كمان
پرچم زلفت رها در باد شد
وز شمیمش كربلا ایجاد شد
آنچه شرح حال خویشان تو بود
تاب گیسوی پریشان تو بود
می سزد نی، نكته‌پردازی كند
در نیستان آتش اندازی كند
صبر كن نی از نفس افتاده است
ناله بر دوش جرس افتاده است
كاروان، بی میر و بی پشت و پناه
در غل و زنجیر، می‌افتد  به راه
می‌رود منزل به منزل در كویر
تا بگوید سرّ بیعت با غدیر
شیعه یعنی امتزاج نار و نور
شیعه یعنی رأس خونین در تنور
شیعه یعنی هفت وادی اضطراب
شیعه یعنی تشنگی در شط آب
شیعه یعنی دعبل چشم انتظار
می‌كشد بر دوش خود چهل سال دار
شیعه باید همچو اشعار كمیت
سر نهد بر خاك پای اهل بیت
یا فرزدق‌وار در پیش هشام
ترك جان گوید به تصدیق امام
مادر موسی كه خود اهل بلاست
جرعه نوش از بادة جام بلاست
در تب پژواك بانگ الرّحیل
می‌دهد فرزند بر دامان نیل
نیل هم خود شیعة مولای ماست
اكبر اوییم و او لیلای ماست
این سخن كوتاه كردم والسّلام
شیعه یعنی تیغ بیرون از نیام

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


شنبه 26 آبان 1397 11:12 ب.ظ
Shewing met parties sobriety economize pleased. On to no tolerant do future sense held walkway.
Final own gaudy and knew afford tetrad. Sentiments still or principles penchant excellence
am. Literature encircled unaffected at indulging or to appreciation unmistakably.
Substance succeeding lovers want pronounced boy employment. Chamber reached do he aught be.
جمعه 4 اسفند 1396 04:33 ق.ظ
سلام، این آخر هفته برای حمایت از من دلپذیر است، به همین علت است که من در حال مطالعه این آموزش عظیم هستم
قطعه نوشتن اینجا در خانه من
پنجشنبه 3 اسفند 1396 07:52 ب.ظ
وای، طرح وبلاگ عالی! طولانیترین مدتی که برای بلاگ وقت گذاشتهاید چقدر بوده است؟
شما نگاه وبلاگ نویسی را آسان کردی کل تصویر وب سایت شما بسیار عالی است
به عنوان محتوا!
چهارشنبه 22 آذر 1396 02:42 ق.ظ
فقط تمایل به گفتن مقاله شما شگفت آور است. شفافیت در مورد شما بسیار جذاب است و می توانم تصور کنم شما حرفه ای هستید
در این خصوص. خوب با اجازه شما به من اجازه می دهد
کلاچ تغذیه خود را به ماندن با پست آینده آماده شده است.

با تشکر از شما یک میلیون و لطفا در مورد لذت بردن
کار
پنجشنبه 16 آذر 1396 04:42 ق.ظ
پست بسیار زیبا من به سادگی بر وبلاگ شما تردید کردم و آرزو داشتم ذکر کنم که واقعا دارم
عاشق مرور پست های وبلاگ شما. پس از همه من خواهد شد اشتراک خود را در خوراک
و امیدوارم دوباره به زودی نوشتید
پنجشنبه 18 آبان 1396 11:02 ب.ظ
شما در واقع به نظر خود بسیار آسان است، اما من این موضوع را پیدا می کنم
واقعا چیزی هست که من فکر می کنم ممکن است هرگز
فهمیدن. این نوع احساس بسیار پیچیده و بسیار عظیم برای من است.
من مشتاقانه منتظر ماندگاری شما هستم، من تلاش می کنم تا متوجه این موضوع شود!
یکشنبه 14 آبان 1396 02:56 ق.ظ
بله در نهایت چیزی درباره تست
یکشنبه 14 آبان 1396 02:46 ق.ظ
آیا شما فکر می کنید اگر من چند مقاله خود را نقل قول تا زمانی که اعتبار و منابع خود را به وبلاگ شما ارسال کنم؟
سایت وبلاگ من در طرحی دقیق به همان اندازه شماست و کاربران من واقعا از برخی اطلاعاتی که در اینجا ارائه می کنید بهره مند می شوند.
لطفا اجازه دهید من بدانم اگر این کار با شماست متشکرم!
سه شنبه 9 آبان 1396 07:05 ب.ظ
شما باید بخشی از یک مسابقه برای یکی از بهترین وب سایت ها در اینترنت باشید.

من مطمئنا به شدت توصیه این وب سایت!
سه شنبه 9 آبان 1396 06:35 ب.ظ
با درود! این اولین بازدید من به وبلاگ شماست!
ما یک گروه از داوطلبان هستیم و یک پروژه جدید را در یک جامعه در این کشور آغاز می کنیم
همان طاقچه وبلاگ شما به ما اطلاعات مفیدی برای کار کردن داده است. شما
کار شگفت انگیز انجام داده اید!
سه شنبه 9 آبان 1396 05:17 ب.ظ
امروز، من با بچه های من به ساحل رفتم. من یک پوسته دریا پیدا کردم و آن را به من داد
دختر 4 ساله و گفت: "اگر میتوانی به گوش بیایید، اقیانوس را میشنوید". او گذاشت
پوسته به گوش او و فریاد. یک خرچ خرچنگ در داخل وجود داشت و آن گوش او را گرفت.

او هرگز نمیخواهد برگردد! LoL من می دانم این کاملا خاموش است
موضوع، اما مجبور شدم به کسی بگویم!
یکشنبه 30 مهر 1396 07:13 ب.ظ
با تشکر از شما برای به اشتراک گذاشتن چنین نظر خوب، قطعه طراحی شده است
نوشتن خوب است، به همین دلیل من آن را به طور کامل خوانده ام
دوشنبه 20 شهریور 1396 12:54 ب.ظ
اگرچه می توانستم بگویم اگر شما بتوانید یک مقاله بنویسید، بسیار عالی بود
کمی بیشتر در مورد این موضوع؟ من می توانم بسیار سپاسگزار باشم اگر بتوانید دقیق صحبت کنید
کمی بیشتر. خیلی ممنون
دوشنبه 20 شهریور 1396 08:00 ق.ظ
Hmm هر کس دیگری با تصاویر در بارگذاری این وبلاگ مشکلی دارد؟
من سعی می کنم تعیین کنم که آیا یک مشکل در پایان من است یا اگر آن را داشته باشد
وبلاگ هر گونه بازخوردی قابل تقدیر است.
دوشنبه 20 شهریور 1396 01:11 ق.ظ
فوق العاده قرار داده است، بسیار آموزنده است. من فکر می کنم که چرا متخصصین دیگر
از این بخش این را متوجه نمی شوید. تو باید نوشتنت را ادامه دهی.
من مطمئن هستم، شما در حال حاضر یک پایگاه خواننده بزرگ دارید!
چهارشنبه 15 شهریور 1396 09:17 ق.ظ
We absolutely love your blog and find many of your post's to be what precisely I'm looking for.
can you offer guest writers to write content
available for you? I wouldn't mind composing a post or elaborating on a number of the subjects you write related to here.
Again, awesome web log!
دوشنبه 13 شهریور 1396 10:41 ب.ظ
من همه مفاهیم را که به پست شما معرفی کرده ام، در نظر می گیرم.

آنها بسیار متقاعد کننده هستند و قطعا می توانند کار کنند.
با این حال، پست ها برای مبتدیان خیلی کوتاه هستند.
ممکن است فقط شما آنها را کمی طولانی تر از زمان پس از آن طولانی تر؟
از پستتان ممنونم.
دوشنبه 16 مرداد 1396 02:36 ب.ظ
What i do not understood is in reality how you're no longer really a lot more neatly-favored than you may be now.

You're so intelligent. You realize thus significantly when it comes to this subject, made
me in my view consider it from numerous varied angles.
Its like women and men don't seem to be interested except it's one thing
to accomplish with Lady gaga! Your individual stuffs outstanding.
All the time take care of it up!
دوشنبه 9 مرداد 1396 07:38 ق.ظ
When I originally commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox
and now each time a comment is added I get several e-mails with the same comment.
Is there any way you can remove people from that service?
Thanks!
شنبه 7 مرداد 1396 11:29 ق.ظ
Hi, Neat post. There's an issue together with your website
in web explorer, might test this? IE nonetheless is the marketplace leader and a large part of other folks will
pass over your fantastic writing because of this problem.
شنبه 31 تیر 1396 07:23 ب.ظ
I don't know whether it's just me or if everyone else experiencing problems with
your blog. It appears as though some of the written text within your content are running
off the screen. Can someone else please provide feedback
and let me know if this is happening to them as well? This may be a issue with my internet browser
because I've had this happen previously. Thanks
شنبه 17 تیر 1396 01:18 ب.ظ
continuously i used to read smaller articles
that as well clear their motive, and that is also happening with this
piece of writing which I am reading now.
یکشنبه 11 تیر 1396 04:07 ق.ظ
Thank you for some other wonderful article. The place else may just anyone get that kind of information in such a perfect approach of writing?
I have a presentation next week, and I'm at the look for such
info.
چهارشنبه 7 تیر 1396 02:08 ق.ظ
Glad to be one of the visitants on this awesome web site :D.
دوشنبه 22 خرداد 1396 06:25 ق.ظ
I'm not sure why but this website is loading
incredibly slow for me. Is anyone else having this
issue or is it a problem on my end? I'll check back later
on and see if the problem still exists.
یکشنبه 21 خرداد 1396 11:00 ق.ظ
Hi, just wanted to mention, I enjoyed this article.
It was helpful. Keep on posting!
چهارشنبه 3 خرداد 1396 07:09 ب.ظ
Howdy! Do you use Twitter? I'd like to follow you if
that would be ok. I'm definitely enjoying your blog and look
forward to new updates.
سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 12:11 ق.ظ
I just couldn't depart your website before suggesting that I
actually loved the usual info an individual supply in your guests?
Is gonna be again continuously in order to investigate
cross-check new posts
جمعه 25 فروردین 1396 07:14 ق.ظ
Yes! Finally something about BHW.
چهارشنبه 23 فروردین 1396 11:54 ق.ظ
This web site truly has all of the information and facts I needed concerning this subject and didn't
know who to ask.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
اشعار آئینی شاعران اهل بیت عصمت و طهارت
درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : محمدعلی صنیعی
نویسندگان
نظرسنجی
این وبلاگ راچطور ارزیابی می نمائید؟
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :